Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zriadenie prevádzkarne

Zriadenie prevádzkarne a stanovenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Podnikateľ ohlasuje zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb na území obce Uhrovec Obvodnému úradu – živnostenskému odboru v Bánovciach nad Bebravou najneskôr v deň jej zriadenia.

Prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný stanoviť v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Uhrovec č. 01/2009 o čase predaja, poskytovaní služieb a označení prevádzok.

Podnikateľ nahlasuje zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb a prevádzkový čas obci Uhrovec formou oznámenia o zriadení prevádzkarne. Fotokópiu oznámenia potvrdeného pečiatkou podateľne Obecného úradu v Uhrovci podnikateľ v prípade potreby odovzdáva Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Potrebné doklady:
1. Oznámenie o zriadení prevádzkarne (tlačivo)
2. Živnostenský list, koncesiu, výpis z obchodného registra
3. List vlastníctva alebo nájomnú zmluvu
4. Doklad, že priestor stavebno-technicky vyhovuje vykonávanej činnosti – kolaudačné rozhodnutie v zmysle stavebného zákona (v prípade, že sa v priestoroch žiadaný alebo podobný predmet činnosti nevykonával)
5. Dohodu o odvoze komunálneho odpadu


Oznámenie o zriadení prevádzkarne a čase predaja a čase prevádzky služieb
 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka