Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné údaje

Zemepisné súradnice                                  48° 45' s š 18° 20' v d

Nadmorská výška                                        258 m n. m.
Prvá písomná zmienka o obci                     rok 1 258
Hustota obyvateľstva na km²                     64
Kód obce                                                      505625
Názov okresu                                               Bánovce nad Bebravou
Názov kraja                                                 Trenčiansky kraj
Adresa                                                          SNP 86/7, Uhrovec
Kontakty
  telefónne číslo                                               038/769 42 53
  fax                                                               038/ 769 45 92
  e-mail                                                           
obec@uhrovec.sk
  www                                                             uhrovec@webyportal.sk
Katastrálna rozloha obce                             22 948 443 m2
z toho
  lesná pôda                                                    67,89 %
  orná pôda                                                    12,59 %
  trvalé trávnaté plochy                                    7,41 %
  ovocné sady                                                  5,49 %
  ostatné plochy                                               0,96 %
  vodné plochy                                                 0,57 %
  zastavané plochy a nádvoria                           0,39 %
Časti obce Látkovce
Počet obyvateľov                                         1547
z toho
  muži                                                               760
  ženy                                                               787
  predproduktívny vek                                         216
  produktívny vek                                               950
  poproduktívny vek                                           332
Národnosť
  slovenská                                                       1 544
  česká                                                                 2
  nemecká                                                            1
Náboženské vyznanie

  Evanjelické a. v.                                           46,03 %
  Rímsko-katolícke                                          38,67 %
  Gréckokatolícke                                              0,66 %
  Čs. Husitské                                                   0,07 %
  Cirkev adventistov siedmeho dňa                    0,4 %
  bez vyznania                                                11,10 %
  nezistené                                                        3,07 %
Kostoly
  Evanjelický a. v. kostol,
  Rímsko-katolícky kostol Ducha Svätého
Infraštruktúra
verejné osvetlenie, verejný vodovod, verejná dažďová kanalizácia, ČOV, plynofikácia, káblová televízia, internet
Počet ulíc v obci                                           11
Dĺžka miestnych komunikácií                      5,5 km
Počet rodinných domov                               402
Počet bytových domov                                218
Vodné toky                                                  Radiša
Školstvo a vzdelanie
  Základná škola s materskou školou v Uhrovci
Zdravotníctvo
  všeobecno-praktickí lekári pre dospelých (2)
  všeobecno-praktický lekár pre deti a dorast (1)
  lekáreň (1)
Služby
pošta, potraviny, mäsiarstvo, pekáreň, zmiešaný tovar, reštauračné zariadenie, pohostinstvo, kaderníctvo, kvetinárstvo, oprava chladiarenských zariadení
Ubytovanie
  Hotel Partizán Jankov vŕšok kapacita 66
  Turistic. ubytovňa JV kapacita 65
  Dália Látkovce kapacita 25
  Turistic.ubytovňa Striebornica kapacita 70
Kultúra
MKS Ľ. Štúra, Obecná knižnica, Folklórna skupina pri MKS Ľ. Štúra, detský folklórny súbor Uhrovčan, Divadelný ochotnícky súbor
Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka
Pomník Ľudovíta Štúra

Kaštieľ zo 16. storočia a park
Pamätník padlým v 2. svet. vojne – Mohyla, Jankov vŕšok
Pamätník padlým v 1 svet. vojne
Pamätná tabuľa – T. Masník na evanjelickej fare
Pamätná tabuľa padlým v 2. svet. vojne na Evanjelickom kostole a. v.
Budova bývalej rezbárskej školy
Budova bývalej sklárne
Šport
športové objekty
futbalové ihrisko, telocvičňa,
viacúčelové športové ihrisko,
kolkáreň, tenisové kurty
športové kluby
TJ TATRAN Uhrovec, Kolkársky klub Hustra, Stolnotenisový oddiel, Slovenský zväz technických športov, Zväz športovej kynológie
Spoločenské organizácie
Nezisková organizácia Ľ. Štúra n. o., Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie Ľ. Štúra, Únia žien, Jednota dôchodcov, Zväz zdravotne postihnutých, SD Jednota, SZPB, Speleologický klub
Podnikateľské organizácie
Avaks s.r.o., Drevovýroba s. r. o., Poľnohospodárske družstvo Uhrovec s.r.o., Hustra s.r.o., R-Consult s.r.o., COOP Jednota Slovensko , spotrebné družstvo, Elipek s.r.o., Stavokan s.r.o., Sovelo s.r.o., Ekofarma s.r.o., POMI a.s, JUMA-Júlia Čaplová, Mária Vidová, Drevovýroba Mekýš, Občerstvenie ZRUB-Mária Pružincová, Kaderníctvo – p. Kolembusová, VODING- Ing. V. Mišina, Eva Urbánková – zmiešaný tovar, Reštaurácia Čabrák, Ing. Ján Ľupták – výroba nábytku, Ján Kutiš – chladenie, Hana Ládiová – kvetinárstvo, Ing. Viera Môciková – Realiss, Tibor Hanko-HARP a ďalšie právnické a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť a činnosť samostatne hospodáriacich roľníkov a lesníkov.

Uhrovské naj...
Najstaršie nálezy v Uhrovskej doline sú z doby kamennej (3000-2000r pnl).
Najstaršie osídlené miesto v katastri obce - jaskyňa Melková
Najnižšia nadmorská výška - Niva pri dolnom toku Radiše 235 mnm
Najvyššia nadmorská výška - Holý vrch 688 mnm
Najznámejší rodáci - Ľudovít Štúr, Alexander Dubček

 


 

 

 

 


 

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka