Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vydanie osvedčenia SHR

Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Oprávnenie na podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe vzniká registráciou vykonanou na základe žiadosti, ktorú žiadateľ predloží na Obecný úrad v Uhrovci. Obecný úrad na základe žiadosti vykoná registráciu a vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.
Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných tokoch.

Potrebné doklady
- Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
- Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva)
- Doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje
- Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

 

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

 

Za vydanie Osvedčenia SHR sa platí v hotovosti správny poplatok vo výške 6,64 € v zmysle zákona 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka