Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán

Grafická časť územného plánu

Širšie vzťahy
 01_Sirsie_vztahy.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Funkčný výkres
 02_Funkcny_vykres.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
Priestorové usporiadanie - Uhrovec
 03A_priestorove_usporiadanie.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Priestorové usporiadanie - Látkovce
 03B_priestorove_usporiadanie.pdf (952.3 kB) (952.3 kB)

 
Dopravné systémy
 04A_TI_Dopravne systemy + energetika.pdf (503.8 kB) (503.8 kB)

 
Dopravná a technická infraškruktúra
 04B + 05B_dopravna a tech ifrastruktura.pdf (483.3 kB) (483.3 kB)

 
Vodné hospodárstvo
 05A_TI_vodne_hospodarstvo + infosiete.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Schéma územného členenia
 Schema_uzemneho_clenenia.pdf (148.6 kB) (148.6 kB)

 
Zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy
 06_zabery_PPF_LPF.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
OP a TK a prvky USES
 07 OP a TK a prvky USES.pdf (1 MB) (1 MB)

 

Textová časť územného plánu

Diel A - Textová smerná časť
 ÚPN O Uhrovec - Diel A - textová časť (4) čistopis.pdf (991.4 kB) (991.4 kB)

 
Diel B - Textová záväzná časť
 ÚPN O Uhrovec - Diel B - zavazna cast (4) čistopis.pdf (326.1 kB) (326.1 kB)

 
VZN k územnému plánu
 vzn0802.pdf (1022.3 kB) (1022.3 kB)

 

Zmeny a doplnky č. 1 k ÚZP

Grafická časť - náložky
 UPN O UHROVEC ZaD č.1_NAVRH_náložky.rar (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Grafická časť - plné znenie
 UPN O UHROVEC ZaD č.1_NAVRH_PLNE ZNENIE.rar (2.7 MB) (2.7 MB)

 
Textová časť - diel A
 ÚPN O Uhrovec - ZaD č.1- text.č. Diel A.pdf (279.3 kB) (279.3 kB)

 
Textová časť - diel B
 ÚPN O Uhrovec - ZaD č.1- Záväz.č. Diel B.pdf (143.7 kB) (143.7 kB)

 
VZN č.1/2010
 VZN č. 1-2010 Zmeny a doplnky ÚP obce Uhrovec.pdf (156.5 kB) (156.5 kB)

 

Zmeny a doplnky č. 2 k ÚZP

Obsah
 OBSAH.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

 
Grafická časť - náložky
 nalozky.rar (6.5 MB) (6.5 MB)

 
Textová časť - tabulky
 tabulky.rar (228.8 kB) (228.8 kB)

 
Textová časť - diel A
 ÚPN O Uhrovec_ZaD č.2 Text.smer.časť_Diel_A.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Textová časť - diel B
 ÚPN O Uhrovec_ZaD č.2 Text.zavaz.cast_Diel_B.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 

Grafická časť územného plánu - úplné znenie

Grafická časť územného plánu - úplné znenie
 uplne znenie.rar (13.7 MB) (13.7 MB)

 

Zmeny a doplnky č. 3 k ÚZP

TEXTOVÁ SMERNÁ ČASŤ - DIEL „A“
 Text.smer.časť_Diel_A.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
TEXTOVÁ ZÁVäZNÁ ČASŤ - DIEL „B“
 Text.zavaz.cast_Diel_B.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
TEXTOVÁ SMERNÁ ČASŤ - príloha tabuľka č.1
 UPN O Uhrovec ZaD 3 Text.smer.cast_prilohy_tab.c.1.pdf (796.9 kB) (796.9 kB)

 
TEXTOVÁ SMERNÁ ČASŤ - príloha tabuľka č.3
 UPN O Uhrovec ZaD 3 Text.smer.cast_prilohy_tab.c.3.pdf (803.6 kB) (803.6 kB)

 
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA
 03b Priestor.usporiad.a funkc.vyuz.uzemia.pdf (490.6 kB) (490.6 kB)

 
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE, VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE
 04b_05b Verej.dopravne a tech.vybavenie.pdf (925.9 kB) (925.9 kB)

 
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
 06 Perspekt.pouz.ppf a lpf na nepol.ucely.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
 07 Ochr.prir.a tvorba krajiny vratane USES.pdf (6 MB) (6 MB)

 
ŠIRŠIE VZŤAHY
 01 Sirsie vztahy.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA - NÁLOŽKA
 03b Priestor.uspor.a funkc.vyuz.uzemia - nalozka.pdf (342.5 kB) (342.5 kB)

 
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE, VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - NÁLOŽKA
 04b_05b Verej.doprav.a tech.vybavenost - nalozka.pdf (349 kB) (349 kB)

 
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - NÁLOŽKA
 06 Perspekt.pouz.ppf a lpf na nepol.ucely - nalozka.pdf (372 kB) (372 kB)

 
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY - NÁLOŽKA
 07 Ochr.prir.a tvorba krajiny vratane USES - nalozka.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 

Zmeny a doplnky č. 4 k ÚZP

Grafická časť - náložky
 Náložky.rar (5.9 MB) (5.9 MB)

 
Grafická časť - úplné znenie
 Úplné znenie.rar (18.7 MB) (18.7 MB)

 
Tabuľková časť
 Tabuľková časť.rar (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Textová smerná časť - diel „A“
 ÚPN O Uhrovec_ZaD_4 Textová časť.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Textová záväzná časť - diel „B“
 ÚPN O Uhrovec_ZaD_4 Záväzná časť.pdf (768.2 kB) (768.2 kB)

 

Zmeny a doplnky č. 5 k ÚZ

Grafická časť - Úplné znenie

 
Grafická časť - Úplné znenie

 
Grafická časť - Úplné znenie

 
Grafická časť - Úplné znenie

 
Grafická časť - Úplné znenie
 4B, 5B_VDV_VTV.pdf (973.4 kB) 4B, 5B_VDV_VTV.pdf (973.4 kB)

 
Grafická časť - Úplné znenie

 
Grafická časť - Úplné znenie

 
Grafická časť - Úplné znenie
 7_OPaTK.pdf (4.5 MB) 7_OPaTK.pdf (4.5 MB)

 
Grafická časť - NÁLOŽkY

 
Grafická časť - NÁLOŽkY

 
Grafická časť - NÁLOŽkY

 
Grafická časť - NÁLOŽkY

 
Grafická časť - NÁLOŽkY

 
Grafická časť - NÁLOŽkY

 
Grafická časť - NÁLOŽkY

 
Grafická časť - NÁLOŽkY

 
Grafická časť - NÁLOŽkY

 
Tabuľková časť - Bývanie

 
Tabuľková časť - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA

 
Tabuľková časť - Bilancia potreby el. energie pre rozvoj.zámery

 
Tabuľková časť - Tepelný príkon a potreba tepla pre rozvojové lokality

 
Textová časť - Diel A

 
Textová časť - Diel B

 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka