Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starostka

Starostka obce
Ing. Zuzana Máčeková.jpg
    

Ing. Zuzana Máčeková

vydatá, matka dvoch detí, ukončené vysokoškolské vzdelanie - VŠP v Nitre. Pracovala ako ekonómka (1988-1991) a v štátnej správe (1991-2002). Od roku 2002 je starostkou obce Uhrovec. Pracuje aj ako poslankyňa za okres Bánovce nad Bebravou vo VÚC v Trenčíne, členka sekcie práce, sociálnych vecí a rodiny ZMOS, predsedníčka Združenia obcí Uhrovská dolina a riaditeľka Neziskovej organizácie Ľudovíta Štúra.
 

Kontakt:
tel.: 038/ 7694253
fax: 038/ 7694592
email: starostka@uhrovec.sk
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná. Starostu obce volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.
 

Funkcia starostu :
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak a podpisuje uznesenia,
- vykonáva obecnú správu,
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
- vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka