Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

skola.jpg

História našej školy sa začala písať v období habsburgskej monarchie, keď z bývalej maďarskej vyššej ľudovej školy, ktorá bola v roku 1911 premiestnená do Bánoviec nad Bebravou, vznikla štátna ľudová škola. Správcom ľudovej školy bol Alexander Trančík. Štátna meštianska škola v Uhrovci bola zriadená výnosom ministerstva školstva a národnej osvety zo dňa 2. februára 1937 ako expozitúra štátnej meštianskej školy v Bánovciach nad Bebravou. Týmto bola splnená túžba uhrovských občanov, i občanov okolitých dedín, ktorí museli posielať svoje deti do meštianskej školy v Bánovciach nad Bebravou - jedinej meštianskej školy v celom okrese. Najväčšiu zásluhu o zriadenie tejto školy má obvodný notár A. Baračík a školský inšpektor Ján Obetko.

V školskom roku 1937/38 bolo do školy zapísaných 140 žiakov. Keďže škola ešte nemala svoje vlastné priestory, bola umiestnená v továrnych miestnostiach bývalých Zayovych palicových závodov. V roku 1939 bola škola na základe výnosu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave zrušená.

V roku 1945 bola škola výnosom Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu znovuzriadená a súčasne premenovaná na Štátnu meštiansku školu v Uhrovci. V školskom roku 1945/46 navštevovalo školu už 207 žiakov. Škola ešte stále fungovala v továrenských priestoroch paličkárne, ktoré boli majetkom Jána Kišša, obchodníka v Trenčíne, kde boli tri triedy a úradná miestnosť. Jedna trieda bola umiestnená na cirkevnom Sborovom dome a jedna v budove na Štátnej ľudovej škole. V školskom roku 1946/47 bola škola premiestnená do kaštieľa bývalého grófa Zaya v Uhrovci. tým boli všetky triedy pohromade v jednej budove, do ktorej bolo v roku 1947 zavedené elektrické osvetlenie. V roku 1961 bola odovzdaná do užívania nová školská 13 triedna budova, ktorá funguje až dodnes. V roku 2005 prebehla rekonštrukcia školy aj za finančnej pomoci Európskej únie čím dosiahla na úroveň súčasných štandardov.

Základná škola s materskou školou v Uhrovci je v súčasnosti jedinou školou fungujúcou v uhrovskom regióne, ktorý tvorí 7 obcí (Uhrovec, Horné Naštice, Žitná - Radiša, Uhrovské Podhradie, Omastinná, Kšinná a Závada pod Čiernym vrchom). Navštevuje ju 225 žiakov z uvedených obcí. Pri Základnej škole v Uhrovci sa nachádza športový areál, ktorého súčasťou je aj telocvičňa ktorá bola postavená v roku 1981. Podobne ako škola, tak aj telocvičňa, je v jediná v celom uhrovskom regióne a jej služby využívajú nielen žiaci ZŠ, ale aj mládež a ostatná široká verejnosť v Uhrovci a okolí.

Zdroj: Oficiálna stránka ZŠsMŠ v Uhrovci

Navštívte aj Naše novinky - školský časopis ZŠsMŠ v Uhrovci


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka