Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Semináre

Alexander Dubček – veľký Európan z malého Uhrovca

Obec Uhrovec (SR), v spolupráci s obcou Modrá (ČR) realizovala mikroprojekt: „Alexander Dubček – veľký Európan z malého Uhrovca“. Tento mikroprojekt bol spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.
Súčasťou mikroprojektu boli dva odborné semináre, zamerané na zvýšenie povedomia detí a mládeže o osobnosti Alexandra Dubčeka. Prvý odborný seminár sa konal dňa 10. mája 2011 v budove Stojanovho gymnázia vo Velehrade (ČR) a druhý dňa 25. mája 2011 v Dome kultúry v Uhrovci (SR). Semináre boli určené žiakom a študentom základných a stredných škôl. V rámci odborných seminárov sa účastníci bližšie oboznámili s osobnosťou Alexandra Dubčeka a významnými medzníkmi jeho života, prostredníctvom príspevkov odborných lektorov, z ktorých mnohí patrili medzi osobných priateľov Alexandra Dubčeka: Prof. PhDr. Ivan Laluha CSc. - čestný občan Obce Uhrovec, PhDr. Miroslav Pekník CSc. - riaditeľ Ústavu politických vied SAV, PhDr. Stanislav Sikora CSc. - historik Historického ústavu SAV, Doc. Teodor Baník – osobný priateľ Alexandra Dubčeka, Ing. Bc. Marika Dubčeková, Ing. Jozef Banáš - autor knihy „Zastavte Dubčeka“, Mgr. Katarína Babičová - riaditeľka Trenčianskeho múzea a p. Elena Beštová - riaditeľka Uhrovského múzea.
V rámci mikroprojektu bola vyhlásená aj literárna súťaž „Alexander Dubček očami dnešnej mladej generácie“, do ktorej sa zapojili základné školy (ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou, ZŠ Duklianska, Bánovce nad Bebravou, ZŠ Uhrovec, ZŠ Velehrad), stredné školy (Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Bánovce nad Bebravou, Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou, Stojanovo gymnázium Velehrad) a Základná umelecká škola Dezidera Kardoša z Bánoviec nad Bebravou. Najlepšie literárne práce boli prezentované a ocenené na záverečnom dvojdňovom workshope, ktorý sa uskutočnil dňa 16. júna 2011 v Dome kultúry v Uhrovci, za prítomnosti členov hodnotiacej komisie a odborných lektorov. V popoludňajších hodinách účastníci workshopu navštívili Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, Uhrovské múzeum a ďalšie kultúrne pamiatky a pamätihodnosti mikroregiónu Uhrovská dolina. Na druhý deň, 17. júna 2011, navštívili účastníci workshopu hlavné mesto Slovenskej republiky – Bratislavu. V rámci programu absolvovali prehliadku mesta, navštívili Národnú radu SR a Bratislavský hrad. Na záver workshopu navštívili žiaci a študenti Slávičie údolie a položením venca k hrobu Alexandra Dubčeka sa poklonili jeho pamiatke.

Ing. Zuzana Máčeková

starostka Obce Uhrovec

 

 

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka