Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Uhrovec

 

Nadácia SS.jpg

Projekt riešil úpravu a obnovu verejných priestranstiev nachádzajúcich sa v katastri obce Uhrovec. V rámci revitalizácie verejného priestranstva v areáli TJ Tatran Uhrovec sa upravil nerovný povrch, odstránila sa poškodená zeleň, vysadilo sa lipové stromoradie v trávnatom páse, založil sa trávnik a celkovo sa upravilo verejné priestranstvo na prírodný areál "Pod lipami". Na verejnom priestranstve v okolí kaštieľa a parku, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou sa nachádzali  náletové dreviny a kroviny, ktoré bolo nutné odstrániť aj za pomoci špeciálnej techniky. Taktiež bolo potrebné ošetrenie a výrub poškodených drevín z dôvodu bezpečnosti občanov a návštevníkov tejto kultúrnej pamiatky. V katastrálnom území obce sa nachádzali aj nelegálne skládky odpadov v okolí vodného toku Radiša, na Námestí Ľudovíta Štúra, pri Uhrovskom múzeu, obecnom úrade, Základnej škole s materskou školou Uhrovec a v ďalších, ako aj v lokalitách Striebornica, Jankov vŕšok a miestnej časti Látkovce. Skládky obsahovali rôzny komunálny, stavebný a zmesový odpad. V rámci realizácie aktivít projektu sa verejné priestranstvá vyčistili od rôznorodého odpadu za pomoci dobrovoľníkov, ale aj za pomoci technických strojov, ktoré sa využili v zložitom teréne. Odstránením nelegálneho odpadu s následnou likvidáciou odpadu na riadenej skládke sa zabezpečilo vyčistenie a obnova verejných priestranstiev aj prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí odpad zbierali ručne. Likvidácia nelegálnych skládok bola nevyhnutná v dôsledku negatívneho vplyvu na životné prostredie. Realizáciou projektu došlo k obnove a vyčisteniu verejných priestranstiev a ich odbremeneniu od environmentálnej záťaže. Finančné prostriedky od Nadácie Slovenskej sporiteľne boli použité na úpravu terénu strojom, nákup a dovoz hliny, odstránenie odpadu strojom, nakládku odpadu strojom, odvoz odpadu na skládku a poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke.


 

Revitalizácia verejných priestranstiev 2018

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka