Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt " Budoucnost ruku v ruce"

Projekt "Budoucnost ruku v ruce - budování přeshraniční spolupráce"

 

 

Nezisková organizácia Ľ. Štúra n.o. (SR) v rámci cezhraničnej spolupráce s občianskym združením pre enviromentálnu výchovu a vzdelávanie Rosnička (ČR), realizuje od roku 2009 projekt s názvom „Budoucnost ruku v ruce – budování přeshraniční spolupráce“. Projekt je financovaný Európskou úniou a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie fungujúcej cezhraničnej siete, orientovanej na spoluprácu regionálnych a miestnych inštitúcií v oblasti vzdelávania, kultúry a vytvárania nových tradícií. Táto sieť umožní transfer know-how medzi dotknutými oblasťami a zvýši úroveň vzdelanosti, zavedenia inovatívnych metód spolupráce, stretávania občanov v prihraničí a pomôže k zlepšeniu životných podmienok.

Rozvinuté partnerské siete na Českej strane, dostatok kvalitných pracovníkov a skúseností z praxe, najmä v oblastiach odpadového hospodárstva, kultúrnych a spoločenských aktivít, sú základným východiskom úspešnej realizácie projektu.

V rámci projektu budú realizované aktivity zamerané na intenzívnu cezhraničnú spoluprácu.
Jednou z aktivít je vyhlásenie Medzinárodnej súťaže, ktorej cieľom je podporiť u študentov základných a stredných škôl vzťah ku kultúre a životnému prostrediu, rozšírenie komunikačných a vyjadrovacích schopností v oboch jazykoch a rozvoj tvorivosti a kreativity. Súťaž bude prebiehať súčasne na českej aj slovenskej strane a bude rozdelená na dve kolá.

Prvé kolo súťaže má názov „Cestovná kancelária“. Študenti majú za úlohu zmapovať najväčšie kultúrne a prírodné zaujímavosti svojho regiónu a vytvoriť tak pútavú ponuku na 2-denný výlet. Víťazný projekt na českej a slovenskej strane bude realizovaný tak, že slovenská strana absolvuje víťazný výlet v Českej republike a česká strana v Slovenskej republike.

V druhom kole Medzinárodnej súťaže „Literárna a výtvarná súťaž“, študenti dostanú zadané témy a literárne útvary, s ktorými môžu na dané témy pracovať a budú ich doplňovať výtvarnou časťou. Témy budú zamerané na rozvoj regiónu.

Zo súťažných výstupov bude vytvorená výstava, ktorá postupne bude prezentovaná na slovenskej aj českej strane.

Ďalšou aktivitou, ktorej cieľom je intenzívna cezhraničná spolupráca, je akcia Príroda, kultúra a stretávanie. Je kľúčom pre stretávanie občanov zo susediacich regiónov, ktoré už nie sú jednou republikou. Usporiadanie tejto akcie je jedinečnou príležitosťou pre výmenu kultúrnych tradícií a skúseností, ktorá sa bude vždy konať na českej strane, v Starom Městě. Budú tu sústredené rôzne stánky z oblasti kultúry, ochrany životného prostredia, ľudových remesiel, vystúpenia rôznych súborov a zábavné atrakcie pre deti. Akcia bude organizovaná pre celé rodiny.

V rámci projektu sa dňa 24. 02. 2010 uskutočnil 1. medzinárodný workshop ekológie a recyklácie odpadov v Starém Městě. Bol určený pre pedagógov základných a stredných škôl a bol zdarma. Cieľom workshopu bolo prezentovať materiály a pomôcky pre pedagógov, ktoré sú súčasťou projektu, oboznámiť účastníkov s problematikou vzniku odpadov, možnosťami recyklácie v praxi, predstaviť budúcnosť modernej interaktívnej výuky a predovšetkým ako hravou formou priblížiť vznik odpadov deťom všetkých vekových kategórií.
Medzinárodný workshop bol financovaný Európskou úniou a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka