Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Uhrovec je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Uhrovec na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Uhrovec
Sídlo:                          SNP 86/7, 956 41  Uhrovec
IČO:                            00311201
DIČ:                            2021054310
Bankové spojenie:        VÚB, Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu:                   5124192/0200
Štatutárny zástupca:     Ing. Zuzana Máčeková, starostka obce
Telefónne číslo:            038/7694251
e-mail:                        obec@uhrovec.sk


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka