Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predchádzajme kriminalite v obci Uhrovec

MVSR.jpgPrevencia.jpg

Obci Uhrovec bola na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 poskytnutá dotácia vo výške 10 000,00 eur na realizácia projektu „ Predchádzajme kriminalite v obci Uhrovec“.

Uhrovec každoročne navštívi veľký počet domácich a zahraničných návštevníkov, turistov, detí, mládeže, žiakov základných a  študentov stredných škôl. Je centrom mikroregiónu Uhrovská dolina a počas turistickej sezóny prechádza obcou mnoho turistov, ktorí navštevujú pamiatky mikroregiónu. Vzhľadom k  narastajúcemu počtu prejavov vandalizmu, poškodzovania majetku, kultúrnych pamiatok  a  pamätihodností, bol v obci vybudovaný kamerový systém, čím sa dosiahla čiastočná prevencia kriminality a  protispoločenskej činnosti. Kamerový systém monitoruje námestie obce a  priľahlé verejné priestranstvá, na ktorých sa nachádzajú kultúrne pamiatky  a  pamätihodnosti. Taktiež monitoruje aj deti a mládež, ktoré sa často stretávajú na Námestí Ľ. Štúra.

Obec má záujem pokračovať v II. etape modernizácie záznamového servera monitorovacieho pracoviska a  taktiež predchádzať kriminalite a  rozšíriť kamerový systém o inštaláciu ďalších kamier. Kamery, ktoré by sme  chceli umiestniť na uliciach SNP a  A. Dubčeka budú monitorovať najfrekventovanejšiu časť obce v smere od obecného úradu do okresného mesta Bánovce nad Bebravou a  verejné priestranstvá, ktoré sa nachádzajú smerom do prírodnej rezervácie Jankov vŕšok.    

Výsledným stavom projektu je realizácia zemných prác súvisiacich s pokládkou káblov, ktoré spočívali v rezaní existujúceho betónového podkladu a strojového pretláčania otvorov pod betónovými plochami so zatiahnutím chráničky. Nasledovalo hĺbenie káblovej ryhy kamerového systému, výkop jám pre jednoduchý stožiar nepätkovaný, položenie optických káblov, káblov pre pevné uloženie CYKY, ktoré boli uložené do chráničky. Uskutočnila sa rekonštrukcia káblového lôžka z piesku, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC, zásyp a zhutnenie po vrstvách a betónovanie ryhy do pôvodného stavu a betónovanie základových pätiek. Prevedené práce sú prípravnou fázou pre vybudovanie ďalších kamier, ktoré bude obec postupne inštalovať. Monitorovaním verejných priestranstiev sa predíde a zamedzí pouličnej kriminalite, priestupkom, trestnej činnosti a inému protispoločenskému správaniu.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka