Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pred rekonštrukciou

Revitalizácia centra obce Uhrovec

Predmetom riešenia tohto projektu je revitalizácia centra obce Uhrovec.
Projekt je rozdelený do objektov a ich častí. V tomto projekte je riešené vybudovanie autobusových zastávok, rekonštrukcia niektorých chodníkov a miestnych komunikácii a čiastočná rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia.
Pri riešení autobusových zastávok sú navrhnuté samostatné zastávkové pruhy. Pruhy sú navrhnuté tak, aby autobus úplne vybočil so svojej dráhy a aby nezasahoval do existujúcej komunikácie. Autobusové zastávky sa budú rekonštruovať na ulici SNP pri základnej škole a evanjelickom kostole.


 

Rekonštrukciou miestnych komunikácií bude vytvorená časť ulice Riečnej s dláždeným povrchom a časť ulice M.R Štefánika v úseku od štátnej cesty III/05043 po zdravotné stredisko, kde dôjde k výmene asfaltového koberca a priestor pred zdravotným strediskom, kde bude vytvorená spevnená plocha z vegetačných dielcov a položený nový asfaltový koberec na existujúcu betónovú plochu.
V rámci opravy chodníkov je navrhnutá celková výmena chodníkov a cestných obrubníkov. Chodníky budú rekonštruované v nasledovných častiach. Na ulici SNP po oboch stranách ulice v časti od odbočenia k materskej škôlke po odbočenie k základnej škole a na pravej strane od odbočenia na spevnenú plochu pred Domom kultúry a obecným úradom po križovanie s Námestím Ľ. Štúra a následne bude pokračovať po pravej strane námestia až po odbočenie na miestnu komunikáciu ul. Riečnu.Na ulici M.R. Štefánika dôjde k rekonštrukcii pôvodného chodníka po pravej strane v smere od Bánoviec n/Bebravou. V rámci projektu revitalizácie bude taktiež čiastočne zrekonštruované verejné osvetlenie na ulici SNP, M. R. Štefánika a na Námestí Ľudovíta Štúra.

 

 

 

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka