Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

pravidlá medzinárodnej súťaže

Pravidlá Medzinárodnej súťaže „Cestovná kancelária“ v rámci projektu Budoucnost ruku v ruce – budování přeshraniční spolupráce


1. Kto je usporiadateľ a organizátor súťaže?

 •  usporiadateľ súťaže je Rosnička – združenie pre enviromentálnu výchovu a vzdelávanie so sídlom Tupesy 80, 687 07 Česká republika
 • koordinátor pre SR je Nezisková organizácia Ľ. Štúra, so sídlom SNP 86/7, 956 40 Uhrovec
 •  organizačným zaistením súťaže bola poverená spoločnosť Kovosteel, s.r.o. so sídlom Brněnská 1372, 686 03 Staré Město


2. Kedy a kde bude súťaž prebiehať?

kedy

 •  1. kolo – priebeh súťaže: február – máj 2010
 •  2. kolo – priebeh súťaže: september 2010 – január 2011

kde

 •  súťaž bude prebiehať v Českej republika na území Zlínskeho a Juhomoravského kraja, na Slovensku na území Trenčianskeho kraja


3. Kde sa môžete dozvedieť ďalšie informácie o súťaži ?


4. Čo je témou a úlohou súťaže?

 •  1. kolo – deti sa zahrajú na majiteľov cestovnej kancelárie a budú mať možnosť naplánovať najzaujímavejší dvojdenný výlet pre cezhraničných kamarátov v okolí svojho regiónu. Cezhraniční kamaráti tak budú mať možnosť dozvedieť sa a spoznať všetko podstatné o danom regióne.
 •  2. kolo – literárne a výtvarné stvárnenie svojho regiónu. Úlohou žiakov je umelecky zobraziť putovanie svojim krajom a pomocou „umenia“ zvýrazniť jeho krásy.

 

 

5. Kto sa môže zúčastniť 1. kola?

 •  súťaž je určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl
 •  účastníci musia vytvoriť 5-členný tím žiakov a jednej dospelej osoby, ktorá bude za tím zodpovedať po celú dobu súťaže. Jeden dospelý môže dohliadať na niekoľko tímov. Za každú školu môže súťažiť ľubovolný počet tímov. Do tímu nie je možné zlučovať žiakov rôznych škôl.


6. Musím sa do 1. kola súťaže prihlásiť/registrovať?

 •  registrácia do súťaže je povinná, bez nej nie je možné sa súťaže zúčastniť
 •  ako sa registrovať – prihlášku do súťaže nájdete na www.rukuvruce.cz, www.uhrovec.sk
 •  je potrebné sa zaregistrovať do 24. 04. 2010


7. Do kedy a kam treba zaslať súťažnú prácu z 1. kola?

 •  súťažnú prácu treba zaslať do 30. 05. 2010
 •  na adresu – Nezisková organizácia Ľ. Štúra n.o., SNP 86/7, 956 41 Uhrovec
 •  obálku označte „MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ“ Budoucnost ruku v ruce – budování přeshraniční spolupráce


8. Kedy budú vybraní víťazovia 1. kola a ako budú informovaní?

 •  jún 2010 – informácie budú rozosielané e-mailom


9. Kedy a kde prebehne vyhlásenie 1. kola súťaže a odovzdanie cien?

 •  28. 08. 2010 na Ekodni v Starém Měste


10. Budú súťažné práce 1. kola niekde vystavené?

 •  po ukončení druhého kola súťaže budú súťažné aj víťazné práce vystavené v rámci výstavy v Českej republike v apríli 2011 na Dni Zeme v Starom Městě a následne i v Uhrovci
 •  súčasne budú víťazné práce uverejnené aj na webových stránkach: www.rukuvruce.cz, www.uhrovec.sk


11. Aké odmeny sú nachystané pre víťazov?

 •  pre víťazov oboch kôl sú prichystané poukazy na zážitky plné adrenalínu


12. Aký je bonus a ako ho môže trieda/škola získať?

 •  bonusom súťaže je dvojdenný výmenný zájazd do prihraničných regiónov. Samotný výlet bude inšpirovaný súťažnými prácami. Pre účastníkov zájazdu bude zdarma zaistený kompletný zážitkový program. Účastníci zájazdu sú povinní zaistiť si na vlastné náklady platné občianske preukazy alebo pas. Na každých 12 žiakov je potrebné 1 pedagogický doprovod, ktorý si príjemcovia bonusu zaistia sami. Bonus získa 1 škola z Českej republiky a 1 škola zo Slovenskej republiky, v každom kole.
 •  1. kolo – zájazd slovenských žiakov do ČR prebehne v septembri 2010, zájazd českých žiakov na Slovensko prebehne tiež v priebehu septembra.
 •  Kto získa bonus? - škola, z ktorej sa zúčastní najviac tímov, žiakov.


13. Aké práce budú zo súťaže vylúčené

 •  všetky súťažné práce, ktoré budú vulgárne, obsahujúce násilie či rasizmus, ktoré budú v rozpore s právnym poriadkom
 •  súťažné práce, ktoré nebudú riadne označené
 •  súťažné práce, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách


14. Presné pravidlá/požiadavky na súťažné práce

 •  výlet navrhnúť pre max. 40 osôb (vrátane doprovodu)
 •  výlety sústrediť v oblasti trenčianskeho kraja
 •  ide o 2-denný výlet vrátane ubytovania, stravovania, poistenia osôb, dopravy a vstupov

Obsah súťažnej práce

 •  úvod – obhajoba
 •  popísať, ako by mal ideálny výlet prebehnúť
 •  čo je cieľom výletu
 •  prečo by sa mali tvoji kamaráti rozhodnúť pre tento výlet
 •  čo tento výlet pre tvojich kamarátov prinesie

Ponuka výletu

 •  zaznačiť trasu výletu do mapy
 •  zoznámiť svojich kamarátov s lokalitou, v ktorej sa výlet uskutoční (text, obrázky)
 •  vytvoriť plán výletu (navštívené miesta, krátke zoznámenie s nimi)
 •  vytvoriť časový harmonogram výletu
 •  čo všetko výlet zahŕňa, čo je v cene výletu
 •  čo nie je v cene výletu
 •  čo ešte môže tvojich kamarátov zaujať
 •  na čo by si mali dávať pozor
 •  čo by si mali tvoji kamaráti vziať so sebou

Rozpočet výletu

 •  vytvoriť rozpočet výletu (zahrnúť všetky náklady, ktoré sú nutné k usporiadaniu výletu)
 •  zistiť približné ceny
 •  určiť cenu výletu pre 1 osobu

Propagácia

 •  navrhnúť a vytvoriť propagáciu výletu tak, aby bola originálna a zaujala, úlohou je presvedčiť tvojich kamarátov, že práve tvoj výlet je pre nich tým najväčším zážitkom

Maskot výletu

 •  bude tvojich kamarátov sprevádzať po celú dobu výletu
 •  vyrob maskota z odpadov, ktoré je možné ďalej recyklovať

Označenie súťažných prác

 •  označiť na zadnej strane výrobku, propagačného materiálu atď.
 •  názov a adresa školy
 •  názov súťažnej práce
 •  meno a priezvisko členov týmu
 •  vek členov
 •  meno a priezvisko, e-mail, telefón, kontaktné osoby (učiteľ, ktorý spolupracuje s týmom)

Zaslanie hotových prác

 •  všetko uložiť v elektronickej podobe na CD/DVD a zaslať na vyššie uvedenú adresu
 •  výrobky dôkladne zabaliť a zaslať spolu s CD/DVD
 •  pred odoslaním doporučujeme urobiť fotodokumentáciu výrobkov a fotografie tiež umiestniť na CD/DVD.


15. Ďalšie ustanovenia

 •  práva organizátora – organizátor si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej podmienky. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia. Práce zaslané do súťaže nebudú vrátené, registráciou do súťaže umožňujete organizátorovi súťaže súťažné diela používať, reprodukovať, upravovať, publikovať a distribuovať. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že nebude mať výhry k dispozícií tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre z dôvodu presýtenia e-mailovej schránky, ako aj z iných dôvodov.
 •  ochrana osobných údajov – účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený používať mená výhercov vo svojich materiáloch a na všetkých webových stránkach s tým, že za týmto účelom môžu byť robené ich obrazové a zvukové záznamy. Každý tým, ktorý vyplní a odošle prihlasovací formulár, súhlasí s tým, aby organizátor súťaže spracovával nimi poskytnuté osobné údaje a to pre účely vyhodnotenia súťaže, pre potreby kontaktov s týmito osobami. Vyplnením a odoslaním formulára súťažiaci ďalej udeľujú súhlas so zpracovaním poskytnutých osobných údajov správcom a spracovávateľom za účelom zaradenia do databázy. Súťažiaci udeľujú súhlas, aby poskytnuté osobné údaje boli spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom.


 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka