Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Po rekonštrukcii

 Obec Uhrovec ukončila dňom 31. marca 2011 všetky aktivity realizovaného projektu: Revitalizácia centra obce Uhrovec. Projekt je financovaný Európskou úniou a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.
  Predmetom riešenia projektu bola revitalizácia centra obce Uhrovec v rámci jednotlivých objektov a ich častí. Riešilo sa vybudovanie autobusových zastávok, rekonštrukcia časti chodníkov, miestnych komunikácii a verejného osvetlenia. Pri autobusovej zastávke sa vytvoril samostatný zastávkový pruh, aby autobus mohol bezpečne vybočil zo svojej dráhy pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcich. Rekonštrukcia sa realizovala na autobusových zastávkach na Ulici SNP pri Základnej škole s materskou školou a Evanjelickom kostole a.v. Miestne komunikácie boli rekonštruované v časti na Ulici M.R. Štefánika v úseku od štátnej cesty III/05043 po zdravotné stredisko a v priestore pred zdravotným strediskom, kde sa vytvorila spevnená plocha z vegetačných dielcov a položil sa nový asfaltový koberec na existujúcu betónovú plochu. Chodníky sa rekonštruovali na Ulici SNP po oboch stranách ulice, od parkoviska pred Domom kultúry v Uhrovci, cez Námestie Ľudovíta Štúra až po Uhrovské múzeum. Na Ulici M.R. Štefánika došlo k rekonštrukcii pôvodného chodníka po pravej strane v smere od Bánoviec nad Bebravou. Chodník je ukončený pri križovatke na zdravotné stredisko a pokračuje k budove zdravotného strediska. Rekonštrukcia verejného priestranstva pozostávala z vytvorenej pojazdnej plochy v ľavej časti verejného priestranstva pred Domom kultúry a obecným úradom v Uhrovci a spája Ulicu Riečnu s Ulicou SNP. Vytvorená spevnená plocha slúži k občasnému parkovaniu osobných automobilov a autobusov. Pred Domom kultúry a obecným úradom sú osadené keramické a betónové dlažby a lavičky. Zrealizovaná bola aj obnova trávnatých plôch, ako i výsadba novej zelene a drevín. V rámci projektu revitalizácie sa čiastočne zrekonštruovalo verejné osvetlenie na Ulici SNP, M.R. Štefánika a na Námestí Ľudovíta Štúra.


  Realizáciou projektu sa skvalitnila dopravná infraštruktúra, ako aj samotná bezpečnosť chodcov a motoristov. Technický stav verejného osvetlenia zodpovedá prevádzkovým normám a náročným požiadavkám na efektivitu a údržbu zariadenia. Revitalizované verejné priestranstvo a zeleň centra obce Uhrovec, spĺňa nielen bezpečnostnú, ale aj estetickú a relaxačnú funkciu.

 

Slavka Váňová
projektový manažér
 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka