Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna stránka obce Uhrovec

Oznam pre občanov- separácia odpaduVytlačiť
 

separacia.jpg

Oznam pre občanov – separácia odpadu

            Obec Uhrovec zverejnila na internetovej stránke a úradnej tabuli kalendár vývozu odpadu na rok 2017, taktiež  bol doručený do každej domácnosti. Separáciu odpadov je potrebné vykonávať v zmysle pokynov a termínov vývozu obvyklým spôsobom podľa kalendára vývozu, s dôrazom na maximálne zmenšovanie objemu odpadov (stlačením, skrčením, lisovaním, trhaním na menšie kúsky).

         Obec rozšírila separovaný zber o veľkoobjemové kontajnery na jednotlivé stojiská, ktoré sú určené iba na odpad, ktorý nie je možné uložiť do plastových vriec z dôvodu väčších rozmerov, prípadne nedostatočnej kapacity. Preto je potrebné, aby občania naďalej prioritne separovali odpady do plastových vriec, ktoré im budú v deň vývozu vyvezené.

         Zároveň upozorňujeme, že kontajnery na separovaný odpad nie sú určené na odpad, ktorý vznikol pri prevádzkovaní živností, resp. iných výrobných a stavebných činností a podnikatelia sú povinní mať zmluvne zabezpečený zber jednotlivých odpadov s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Likvidáciu odpadu, ktorý vzniká pri stavebnej činnosti  je povinná zabezpečiť stavebná firma, resp. stavebník v súlade so stavebným povolením na skládke určenej pre stavebný odpad.

         Preto vyzývame občanov, aby ukladali odpad v súlade s týmto oznámením. Nie je prípustné odpady ukladať vedľa kontajnerov.   

         V obci rozširujeme kamerový systém, ktorým zabezpečíme aj monitoring stojísk.

         Zistené porušenia  zákona budú riešené ako priestupok, za ktorý môže obec uložiť pokutu až do výšky 1 500 €.

         Veríme, že spoločne zvládneme separáciu odpadov v obci a predídeme prípadným sankciám.

 

                                                                           Ing. Zuzana Máčeková

                                                                                 starostka obce


 
 

Udialo sa v našej obci...

Video: Športový deň ZO JDS a ZO SZZP v Uhrovci

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video zo Športového dňa ZO JDS a ZO SZZP v Uhrovci.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Športový deň ZO JDS a ZO SZZP v Uhrovci

viac...


 

Video: Prijatie najstarších jubilantov obce Uhrovec

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video z Prijatia najstarších jubilantov obce Uhrovec.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Prijatie najstarších jubilantov obce Uhrovec

viac...


 

Memoriál Ivana Ľahkého 2017

Reportáž v Bánovskom televíznom vysielaní na stránke Youtube.com.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video reportáž - Memoriál Ivana Ľahkého

viac...


 

Video: Deň detí v Uhrovci 2017

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video zo Dňa detí v Uhrovci.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Deň detí v Uhrovci

viac...


 

Video: II. ročník memoriálu Štefana Tomašova v Uhrovci

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video z II. ročníka memoriálu Štefana Tomašova v Uhrovci.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - II. ročník memoriálu Štefana Tomašova v Uhrovci

viac...


 

Deň detí v našej obci

Dňa 3. júna 2017 sa pred základnou školou v Uhrovci konali oslavy Dňa detí, ktoré organizovala Obec Uhrovec v spolupráci so ZŠ s MŠ Uhrovec a Poľovníckym združením Ľ. Štúra. Už pri vstupe do areálu sa deti zaregistrovali a zároveň dostali množstvo sladkostí a kartu na ktorú postupne zbierali body po ...viac...


 

II. ročník memoriálu Štefana Tomašova

V sobotu dňa 20. mája 2017 sa konal na futbalovom ihrisku v Uhrovci II. ročník Memoriálu Štefana Tomašova a zároveň 3. kolo Hornonitrianskej ligy. Memoriál nesie meno nášho spoluobčana, ktorý veľkú časť svojho aktívneho života venoval dobrovoľnej požiarnej ochrane.
Do tejto súťaže sa zapojilo ...viac...


 

Pečať rozvoja obcí a miest.

pecat01web.jpg

Obec Uhrovec získala Pečať rozvoja obcí a miest.
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky každoročne analyzuje ekonomické a hospodárske prostredie samosprávy. Cieľom tohto hodnotenia je vyselektovať obce a mestá s predpokladom stabilného rozvoja.
Hodnotiaca analýza bola vykona ...viac...


 

Uplatnenie zľavy na zníženie poplatku za KO a DSO

erb Uhrovec - web.jpg

Obecný úrad Uhrovec žiada občanov, ktorí si budú uplatňovať úľavu na  zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby si žiadosť vyzdvihli na obecnom úrade, prípadne stiahli na internetovej stránke obce.  Poplatník musí vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s potrebnými prílohami do ...viac...


 

Hasičské taktické cvičenie v obci Uhrovec

Dňa 13. mája 2017 sa v obci Uhrovec konalo okrskové taktické cvičenie, zamerané na zdokonalenie a precvičenie výjazdu Dobrovoľných hasičských jednotiek v okrsku č. 8 v Bánovskom okrese.  Cvičením boli preverované hasičské jednotky DHZO Uhrovec, DHZO Žitná-Radiša, DHZO Kšinná a mládež Slovenského čer ...viac...


 
Položky 1-10 z 30

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka