Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna stránka obce Uhrovec

Oznam pre občanov- separácia odpaduVytlačiť
 

separacia.jpg

Oznam pre občanov – separácia odpadu

            Obec Uhrovec zverejnila na internetovej stránke a úradnej tabuli kalendár vývozu odpadu na rok 2017, taktiež  bol doručený do každej domácnosti. Separáciu odpadov je potrebné vykonávať v zmysle pokynov a termínov vývozu obvyklým spôsobom podľa kalendára vývozu, s dôrazom na maximálne zmenšovanie objemu odpadov (stlačením, skrčením, lisovaním, trhaním na menšie kúsky).

         Obec rozšírila separovaný zber o veľkoobjemové kontajnery na jednotlivé stojiská, ktoré sú určené iba na odpad, ktorý nie je možné uložiť do plastových vriec z dôvodu väčších rozmerov, prípadne nedostatočnej kapacity. Preto je potrebné, aby občania naďalej prioritne separovali odpady do plastových vriec, ktoré im budú v deň vývozu vyvezené.

         Zároveň upozorňujeme, že kontajnery na separovaný odpad nie sú určené na odpad, ktorý vznikol pri prevádzkovaní živností, resp. iných výrobných a stavebných činností a podnikatelia sú povinní mať zmluvne zabezpečený zber jednotlivých odpadov s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Likvidáciu odpadu, ktorý vzniká pri stavebnej činnosti  je povinná zabezpečiť stavebná firma, resp. stavebník v súlade so stavebným povolením na skládke určenej pre stavebný odpad.

         Preto vyzývame občanov, aby ukladali odpad v súlade s týmto oznámením. Nie je prípustné odpady ukladať vedľa kontajnerov.   

         V obci rozširujeme kamerový systém, ktorým zabezpečíme aj monitoring stojísk.

         Zistené porušenia  zákona budú riešené ako priestupok, za ktorý môže obec uložiť pokutu až do výšky 1 500 €.

         Veríme, že spoločne zvládneme separáciu odpadov v obci a predídeme prípadným sankciám.

 

                                                                           Ing. Zuzana Máčeková

                                                                                 starostka obce


 
 

Udialo sa v našej obci...

Prijatie 90. ročných jubilantov obce Uhrovec

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video z Prijatia 90. ročných jubilantov obce Uhrovec.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Prijatie 90. ročných jubilantov obce Uhrovec 2018

viac...


 

Uhrovský ples 2018

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudla nová video reportáž z Uhrovského plesu 2018.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video reportáž - Uhrovský ples 2018

viac...


 

Video: Zapálenie poslednej adventnej sviečky v Uhrovci 2017

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video zo zapálenia poslednej adventnej sviečky v Uhrovci.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Zapálenie poslednej adventnej sviečky v Uhrovci 2017

viac...


 

Video: Zapálenie tretej adventnej sviečky v Uhrovci 2017

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video zo zapálenia tretej adventnej sviečky v Uhrovci.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Zapálenie tretej adventnej sviečky v Uhrovci 2017

viac...


 

Video: Mikuláš v obci

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video z návštevy Mikuláša v našej obci.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Návšteva Mikuláša v našej obci

viac...


 

Video: Zapálenie druhej adventnej sviečky v Uhrovci 2017

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video zo zapálenia druhej adventnej sviečky v Uhrovci.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Zapálenie druhej adventnej sviečky v Uhrovci 2017

viac...


 

Video: Posedenie pod jedličkou v Uhrovci

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video z posedenie pod jedličkou v Uhrovci.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Posedenie pod jedličkou v Uhrovci

viac...


 

Video: Zapálenie prvej adventnej sviečky v Uhrovci 2017

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video zo zapálenia prvej adventnej sviečky v Uhrovci.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Zapálenie prvej adventnej sviečky v Uhrovci 2017

viac...


 

Video: Otvorenie presťahovanej knižnice v Uhrovci

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video z otvorenia presťahovanej knižnice v Uhrovci.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Otvorenie presťahovanej knižnice v Uhrovci

viac...


 

Video: Rodáci jubilanti obce Uhrovec

Vo video galérii obce na externej stránke Youtube.com, pribudlo nové video z rodákóv jubilantov obce Uhrovec.

Odkaz na video (otvorí sa v novom okne): Video - Rodáci jubilanti obce Uhrovec zostrih

viac...


 
Položky 1-10 z 43

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka