Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oprava strechy na kaštieli v Uhrovci

logo_MKSR.png

Oprava strechy na kaštieli v Uhrovci – I. etapa – ľavé krídlo, číslo ÚZPF 268/1 – Kaštieľ a park“

Obec Uhrovec žiadosťou zo dňa 16. 12. 2016 požiadalo o poskytnutie dotácie na
podporu projektu: „Oprava strechy na kaštieli v Uhrovci – I. etapa – ľavé krídlo, číslo ÚZPF
268/1 – Kaštieľ a park“. Dňa 13. 7. 2017 bola na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 č. MK-3366/20171.1 poskytnutá dotácia vo výške 54 800,00 eur. 

Kaštieľ zo 16. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou. Strecha na celej ploche kaštieľa je v dezolátnom stave, najmä v časti ľavého krídla a vykazuje havarijný stav. Preto je potrebné neodkladne riešiť tento stav, v opačnom prípade by hrozil zánik pamiatkových hodnôt kaštieľa v súvislosti so zatekaním do interiéru a ďalšie súvisiace poškodenia, ktoré by viedli k zániku kultúrnej pamiatky. 
V priestoroch juhovýchodného nárožia južného dvojtraktového krídla bolo zistené prebrodenie strechy a statické narušenie klenieb, ktoré boli spôsobené predovšetkým zatekaním dažďovej vody do kaštieľa. Zatekanie spôsobilo aj narušenie korunnej rímsy a fasády kaštieľa v rohoch, pod strechou sa uchytila vegetácia. 
V rámci realizácie prvej časti projektu (strecha „C“) bolo zamedzené zatekaniu dažďovej vody do kaštieľa. Na veži v ľavom krídle boli vymenené deštruované časti krovu a šindlová krytina, ktorá bola podľa návrhu Krajského pamiatkového úradu Trenčín, vymenená za odľahčenú pálenú krytinu Creaton s  hladkým povrchom a segmentovým tvarom. Boli osadené nové odtokové žľaby a zvody dažďovej vody. 
 


 

Foto - Oprava strechy

Demontáž pôvodných prvkov krovu strechy kaštieľa s

Demontáž pôvodných prvkov krovu strechy kaštieľa s dočasným podopretím

Demontáž odhnitých častí krov

Demontáž odhnitých častí krov

Demontáž poškodeného krovu, pohľad na pôvodný stav

Demontáž poškodeného krovu, pohľad na pôvodný stav úžľabia pri komíne

Nová konštrukcia krovu s laťovaním, oplechovanie ú

Nová konštrukcia krovu s laťovaním, oplechovanie úžľabia okolo komína


 
 
Demontáž pôvodného krovu strechy kaštieľa

Demontáž pôvodného krovu strechy kaštieľa

Nový krov strechy kaštieľa s laťovaním

Nový krov strechy kaštieľa s laťovaním

Nová konštrukcia krovu strechy kaštieľa s laťovaní

Nová konštrukcia krovu strechy kaštieľa s laťovaním

Nová konštrukcia krovu strechy kaštieľa s laťovaní

Nová konštrukcia krovu strechy kaštieľa s laťovaním


 
 
Oplechované úžľabie a nová strešná krytina po oboc

Oplechované úžľabie a nová strešná krytina po oboch stranách komína

Osadené okapové plechy po obvode strechy, oplechov

Osadené okapové plechy po obvode strechy, oplechované úžľabie strechy

Opravená strecha kaštieľa

Opravená strecha kaštieľa

Osadené okapové plechy po obvode strechy

Osadené okapové plechy po obvode strechy


 
 
Opravená strecha kaštieľa

Opravená strecha kaštieľa


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka