Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odstránenie stavebných bariér v školách


Odstránenie stavebných bariér v školách,
ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018

Základná škola s materskou školou Uhrovec je jediná funkčná základná škola v mikroregióne Uhrovská dolina. Ide o plno organizovanú spádovú školu, ktorej súčasťou sú aj materská škola, školská jedáleň a školský klub detí. Základnú školu navštevuje spolu 209 žiakov z  Uhrovca a  okolitých obcí, materskú školu 37 detí.

V škole vzdelávame žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ide o žiakov s vývinovými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami pozornosti, s viacnásobným zdravotným oslabením, ale aj žiakov s detskou mozgovou obrnou a Downovým syndrómom. Všetci títo žiaci sú začlenení v bežných triedach základnej školy. Počas výučby hlavných vyučovacích predmetov sa žiakom so ŠVVP venuje špeciálny pedagóg. Aktuálny počet týchto žiakov je pätnásť. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach školy má množstvo výhod. Pre rodičov týchto žiakov odpadá dochádzanie do vzdialených špeciálnych škôl, čo im šetrí čas a nemalé finančné prostriedky. Zdravotne znevýhodnení žiaci sa vzdelávajú v bežnej škole spolu so svojimi rovesníkmi, zúčastňujú sa s nimi, s prihliadnutím na ich zdravotné špecifiká, na všetkých školských a mimoškolských podujatiach. Majú možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas na školskom detskom ihrisku, viacúčelovom školskom športovom ihrisku, korčuliarskej dráhe, školskom náučnom chodníku alebo v školských záujmových útvaroch. Ostatní žiaci sa naučia postihnutých spolužiakov akceptovať, pomáhať im a vzájomne komunikovať.

Pred realizáciou rozvojového projektu pri vstupe do zariadenia školského stravovania absentovala nájazdová plošina, vchod do zariadenia školského stravovania nebol prekrytý strešnou krytinou, položená dlažba nebola protišmyková a hlavne počas nepriaznivých poveternostných podmienok (dážď, sneženie) vznikalo nebezpečenstvo úrazu detí a žiakov. Vstup do budovy školského stravovania, ktorá je súčasťou areálu školy, bol  pre imobilných žiakov veľmi úzky. Títo žiaci mali problém sa bez komplikácií dostať do zariadenia školského stravovania.

Na dosiahnutie komplexnej bezbariérovosti Základnej školy s materskou školou v Uhrovci sme zrekonštruovali vstup do zariadenia školského stravovania. Rozšírili sme vstup do budovy školského stravovania, vybudovali nájazdovú rampu so zábradlím pre imobilných žiakov, rodičov a ostatných návštevníkov, vybudovali zastrešenie vchodu ľahkou strešnou krytinou pomocou železnej a  drevenej konštrukcie a položili protišmykovú dlažbu.

Zrealizovaním týchto opatrení sme odstránením bariéry uľahčili prístup žiakom so zdravotným (pohybovým) znevýhodnením ku kvalitnej školskej strave a  dosiahli komplexnú bezbariérovosť našej školy. Imobilní žiaci so ŠVVP, ktorí sa vzdelávajú v našej škole, tak majú bezproblémový prístup do školskej jedálne, kde sa po skončení vyučovania stravujú.


 

Odstránenie stavebných bariér v školách

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka