Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná rada

Obecná rada


Obecnú radu môže zriadiť obecné zastupiteľstvo. Je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Zasadnutie obecnej rady zvoláva a vedie starosta.

 

 

Základne funkcie obecnej rady


zaoberá sa bežnými vecami správy obce, pričom nemôže zasahovať do výhradnej rozhodovacej právomoci obecného zastupiteľstva a starostu obce
podieľa sa na príprave podkladov a materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, a to po stránke organizačnej a obsahovej
je koordinačným orgánom vo vzťahu ku komisiám obecného zastupiteľstva.


Členovia obecnej rady


Ing. Ján Ľupták
Dušan Čabrák

Ľubomír Janeček


 
Rokovací poriadok
 Rokovaci poriadok obecnej rady platný od 1. 10. 2010.pdf (181 kB) (181 kB)

 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka