Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná rada

Obecná rada


Obecnú radu môže zriadiť obecné zastupiteľstvo. Je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Zasadnutie obecnej rady zvoláva a vedie starosta.

 

 

Základne funkcie obecnej rady


zaoberá sa bežnými vecami správy obce, pričom nemôže zasahovať do výhradnej rozhodovacej právomoci obecného zastupiteľstva a starostu obce
podieľa sa na príprave podkladov a materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, a to po stránke organizačnej a obsahovej
je koordinačným orgánom vo vzťahu ku komisiám obecného zastupiteľstva.


Členovia obecnej rady


Ing. Ján Ľupták
Dušan Čabrák

Ľubomír Janeček


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka