Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nákup knižničného fondu

Nákup knižničného fondu

 

Ľudová knižnica, ktorá pracuje pod Miestnym kultúrnym strediskom má vo svojom knižničnom fonde 6 518 zväzkov knižných jednotiek vo všetkých vedených odboroch s voľným výberom literatúry. Ľudovú knižnicu navštevujú predovšetkým obyvatelia a návštevníci obce Uhrovec, vzhľadom k tomu, že Uhrovec je rodiskom dvoch významných osobností slovenského národa – Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, má bohaté historické a kultúrne tradície, veľa kultúrnych pamiatok a pamätihodností. V priebehu roka knižnica vypožičiava množstvo výpožičiek z rôznych odborov a popri oddychovému a záujmovému čítaniu slúži najmä študentom, ktorí si majú možnosť zapožičať knihy nielen v rámci tejto knižnice, ale i formou medziknižničnej výpožičnej služby, ktorú knižnica zabezpečuje. Činnosť knižnice v obci Uhrovec má svoje opodstatnenie, vzhľadom k tomu, že obyvatelia prejavujú záujem o využívanie jej služieb, čo v súčasnej dobe je pre knižnicu výzvou na posilnenie jej postavenia. Miestne kultúrne stredisko sa snaží skvalitňovať poskytované služby a ponúknuť široký výber literatúry pre všetky vekové a záujmové skupiny čitateľov, preto je potrebná obnova knižného fondu v Ľudovej knižnici, čím sa zvýši počet čitateľov a návštevníkov knižnice.

 

Miestne kultúrne stredisko v obci Uhrovec podalo v septembri 2016 žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia. Cieľom projektu bola obnova knižného fondu, čím sa zvýši počet čitateľov a návštevníkov knižnice. Garantom projektu bola pani Elena Beštová, knihovníčka Ľudovej knižnice. V súčasnosti sa veľký dôraz v primárnom vzdelávaní kladie na čitateľskú gramotnosť, ktorá je základným predpokladom na život v dnešnej informačnej spoločnosti. Jej súčasťou sú moderné informačné a komunikačné technológie, ktoré zásadným spôsobom menia povahu práce aj nášho života. Dôležité je, či rodičia čítajú, či čítajú deťom, či sa o prečítanom texte rozprávajú, či navštevujú so svojim dieťaťom knižnicu. Knižnica sa snaží vytvárať také podmienky, aby sa do čítania zapájala celá rodina, aby rodičia svojim príkladom ukázali deťom, že čítanie môže byť aj zábava, nielen povinnosť. V súčasnosti vzhľadom na stúpajúce ceny kníh a sociálnu situáciu rodín, ktorá im nedovoľuje investovať finančné prostriedky na nákup kníh, je knižnica viac navštevovaná. Knižnica nie je už iba miestom požičiavania kníh, ale plní aj širšiu kultúrnu, informačnú, vzdelávaciu a komunitnú funkciu. Nezameriava svoje aktivity len na registrovaných používateľov, ale systematicky oslovuje celú komunitu, predovšetkým mladých ľudí u ktorých je predpoklad, že si vzťah ku knižnici a čítaniu ešte len budujú.

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03736 bola Miestnemu kultúrnemu stredisku pridelená dotácia vo výške 1 000,00 EUR. Z poskytnutej dotácie sa zakúpila odborná literatúra pre deti a dospelých a taktiež krásna literatúra pre deti a dospelých.

 

 Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

logo.jpg


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka