Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mikroregión Uhrovská dolina

Združenie obcí Uhrovská dolina

                  

Skrátený názovUhrovská dolina
Oficiálny názovZdruženie obcí Uhrovská dolina
Registrovaný naKU Trenčín
Registračné číslo2004/02303
Rok registrácie2004
Štatutárny zástupcaIng.Zuzana Mačeková
AdresaSNP 86/7
956 41 Uhrovec
Telefón038/7694253
Fax038/7694592
emailobec@uhrovec.sk
wwwwww.uhrovec.sk
rozloha v km2115,31
Počet obyvateľov2912
Počet obcí6

 

 Doteraz nebol termín mikroregión, resp. mikroregionálne združenie obcí jednoznačne definovaný. Pod mikroregión sa dá chápať geograficky ohraničené územie, ktoré má nejaké spoločné charakteristiky (prírodné, demografické, historické, kultúrne a pod.)

Pod mikroregiónom sa môže rozumieť aj dobrovoľné združenie obcí a miest za účelom riešenia spoločných problémov a za účelom hľadania spoločných ciest rozvoja príslušného územia. Často slovo "mikroregión" figuruje v názve tohto združenia, čím chcú združené obce zvýrazniť svoju príslušnosť k danému geograficky vymedzenému územiu.

V zmysle zákona je predmetom činností takéhoto združenia zvyčajne oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku. Vidiecke mikroregionálne združenia vynikajú aj preto, aby mohli efektívne pripraviť rozvojové programy za účelom zvýšenia kvality života na vidieku.

Aby sa odlíšili takéto združenia obcí od združení (občianskych, záujmových), kde členmi môže byť fyzické či iné právnické osoby, používa sa pre ich označenie pojem mikroregionálne združenia obcí, resp. skrátene mikroregióny.

Združenie obcí "Uhrovská dolina" je novovzniknuté združenie obcí, ktoré vzniklo na základe dohody šiestich starostov a obecných zastupiteľstiev susediacich obcí mikroregiónu Uhrovskej doliny a to konkrétne obce Uhrovec, Žitná-Radiša, Uhrovské Podhradie, Omastiná, Kšinná a Miezgovce.

Obce okresu Bánovce nad Bebravou sú združené v niekoľkých mikroregiónoch (Pobebravie, Suchodolie). Uvedené mikroregióny vynikli a pôsobia už niekoľko rokov. Obce nášho mikroregiónu boli jediné v našom okrese, ktoré nemali založené takéto združenie obcí.

Myšlienka, založiť takéto združenie, vznikla práve začiatkom roka 2003, kedy prechod kompetencií sme zvládli bez problémov, v jednotlivých mikroregiónoch vznikli tri samostatné spoločné úrady, v obciach Uhrovec, Rybany a Krásna Ves, ktoré vzájomne začali spolupracovať a podieľať sa na vznikajúcich nákladoch, ktoré nám, prechod kompetencií priniesol.

 

Čo chce prezentovať mikroregión, aké problémy chceme riešiť?


Obec Uhrovec je najväčšou obcou z hľadiska počtu obyvateľov nielen nášho mikroregiónu ale aj celého okresu Bánovce nad Bebravou - má 1 500 obyvateľov a priľahlé obce majú spolu okolo 1 400 obyvateľov.

Medzi hlavné ciele činnosti mikroregiónu patrí rozvoj efektívnej samosprávy a spoločná ochrana zákonných práv a záujmov obcí, rozvoj a podpora hospodársko-ekonomických aktivít, rozvoj ochrany a tvorby ŽP, podpora a rozvoj sociálnej a humanitnej starostlivosti, rozvoj a ochrana kultúrneho dedičstva, miestnej kultúry a spoločenských aktivít.
Náš mikroregión je zaujímavý množstvom pamätihodností, na ktoré sme všetci hrdí. Je zaujímavý prekrásnou prírodou, ktorú obklopujú Strážovské vrchy. Máme v ňom vybudované veľké množstvo rekreačných zariadení a preto naše plány do budúcnosti sú zamerané na podporu cestovného ruchu, chceme pritiahnúť domácich a zahraničných návštevníkov nielen do obce Uhrovec, ale aj do ďalších obcí nášho mikroregiónu a tak spojiť návštevu pamätihodností s oddychom a relaxom.

zdroj: Obecný úrad Uhrovec a Slovenská agentúra životného prostredia

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka