Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Modernizácia Ľudovej knižnice

Modernizácia Ľudovej knižnice

 

Miestne kultúrne stredisko zastrešuje činnosť i Ľudovej knižnice v obci Uhrovec, ktorá je určená pre všetky vekové kategórie a  slúži predovšetkým obyvateľom obce, ale aj obyvateľom mikroregiónu Uhrovská dolina a návštevníkom obce vzhľadom k tomu, že Uhrovec má bohaté historické a  kultúrne tradície, veľa kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Ľudová knižnica disponuje knižným fondom 6 518 zväzkov knižných jednotiek vo všetkých vedených odboroch s voľným výberom literatúry. Knižnicu navštevujú predovšetkým obyvatelia a návštevníci obce Uhrovec, vzhľadom k tomu, že Uhrovec je rodiskom dvoch významných osobností slovenského národa – Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. V priebehu roka knižnica vypožičiava množstvo výpožičiek z rôznych odborov a popri oddychovému a záujmovému čítaniu slúži najmä študentom, ktorí si majú možnosť zapožičať knihy nielen v rámci tejto knižnice, ale i formou medziknižničnej výpožičnej služby, ktorú knižnica zabezpečuje. Činnosť Ľudovej knižnice v obci Uhrovec má svoje opodstatnenie, vzhľadom k tomu, že obyvatelia prejavujú záujem o využívanie jej služieb, čo v súčasnej dobe je pre knižnicu výzvou na posilnenie jej postavenia. Miestne kultúrne stredisko sa snaží skvalitňovať poskytované služby a ponúknuť široký výber literatúry pre všetky vekové a záujmové skupiny čitateľov.

 

Miestne kultúrne stredisko v obci Uhrovec podalo v apríli 2016 žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia. Cieľom projektu bolo skvalitnenie, modernizácia a  rozvoj poskytovaných knižničných služieb prostredníctvom zakúpenia knižnično-informačného systému a výpočtovej techniky do Ľudovej knižnice. Keďže knižnica nedisponuje zatiaľ žiadnou výpočtovou technikou a všetky evidencie sa vykonávajú ručne, chceli sme v rámci projektu zakúpiť osobný počítač s multifunkčným zariadením, ktorý by obsahoval knižnično-informačný systém, čím sa podstatne zjednodušila práca v knižnici a vytvorili by sa nové možnosti poskytovania služieb návštevníkom knižnice. Taktiež cieľom projektu bolo aj vytvorenie nových priestorov pre knižnicu a výmena policových regálov za nové, ktoré sú dlhodobým využívaním poškodené.

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-03741 bola Miestnemu kultúrnemu stredisku pridelená dotácia vo výške 3 400,00 EUR, čo predstavovalo podstatne nižšiu sumu, ako Miestne kultúrne stredisko žiadalo na realizáciu projektu. Z poskytnutej dotácie sa v  rámci modernizácie vytvorili nové priestory pre knižnicu a zakúpilo sa 22 kusov policových regálov.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

logo.jpg

IMG_6097.JPG

IMG_6098.JPG

IMG_6099.JPG

IMG_6101.JPG


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka