Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ľudová knižnica

Ľudová knižnica.


Výpožičné hodiny:
Pondelok: 13:00 - 16:00 hod.
Streda: 13:00 - 16:00 hod.


Ľudová knižnica v Uhrovci v súčasnosti disponuje s knižným fondom necelých 9000 zväzkov knižných jednotiek s voľným výberom literatúry. Knižnica vypožičiava knihy aj z rôznych vedných odborov a popri oddychovom a záujmovom čítaní slúži najmä študentom, ktorí si majú možnosť zapožičiavať knihy nielen v rámci tejto knižnice, ale aj formou medziknižničnej výpožičnej služby, ktorú naša knižnica zabezpečuje.

Knižnica bola dlhodobo hodnotená ako jedna z najlepších v rámci Slovenska, o čom svedčí i jej niekoľkokrát udelený titul Vzorná ľudová knižnica udelený Ministerstvom kultúry SR v bývalej dlhodobej súťaži Budujeme vzorné ľudové knižnice.

V súčasnosti pociťujeme - rovnako ako mnohé iné knižnice - útlm návštevnosti z radov čitateľov, a teda aj pokles počtu výpožičiek. V našej profesionálnej knižnici, v ktorej pred desiatimi rokmi pracoval jeden pracovník na celý úväzok, teraz vykonáva funkciu knihovníka jeden pracovník s polovičným úväzkom a jeho práca je kumulovaná s prácou osvetového pracovníka. Knižnica je čitateľom sprístupnená dvakrát v týždni. V roku 2005 mala 103 čitateľov a 5 770 výpožičiek.

Keďže mnohí čitatelia siahajú dnes aj po informáciách , ktoré majú možnosť získať na internete a oddychové čítanie nahrádzajú "papučovou kultúrou" - filmami, videokazetami a pod., ktoré za nimi prichádzajú až do domácnosti, pociťujeme rozdiel vo výsledkoch oproti predchádzajúcim rokom.

Toto negatívum je ovplyvnené aj skutočnosťou, že knižnica nie je vybavená na takej úrovni, ako by už v súčasnosti mala byť (nevlastní počítač), preto by uvítala zavedenie elektronizácie knižnice, čím by sa podstatne skvalitnili jej služby aj vzdelávacie a informačné aktivity. Napriek tomu zabezpečuje nielen výpožičnú službu čitateľom, ale aj rôzne akcie organizované pre školskú mládež. Sú to napr. literárne hodiny o osobnostiach našej obce, o jej histórií, besedy z literatúry a k udalostiam roka. Knižnica buduje regionálny kútik významných osobností obce i okolia, ktoré predstavuje mladej generácii.

Naša knižnica bude aj v budúcnosti spolupracovať pri organizovaní krajských súťaží Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec a súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Štúrov Uhrovec.

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka