Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum

 

eu.jpgOtvorenie komunitného centra Obce Uhrovec

Za podpory Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sme dňa 31.5.2016 za účasti starostky Obce Uhrovec Ing. Zuzany Máčekovej a riaditeľky Úradu práce, sociálnych  vecí a rodiny Partizánske Mgr. Ivety Duchoňovej a za prítomnosti pracovníkov a pozvaných hostí slávnostne otvorili brány Komunitného centra v Obci Uhrovec. Komunitné centrum bolo zriadené v rámci národného projektu – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Otvorením Komunitného centra chceme vytvoriť priestor pre sociálne znevýhodnených obyvateľov obce, zabezpečiť záujmové, vzdelávacie a kultúrne aktivity, čím dosiahneme zmysluplné využitie voľného času detí a dospelých. Taktiež bude slúžiť na poskytovanie služieb v oblasti sociálneho poradenstva a vykonávania sociálnej prevencie a integrácie občanov v dôchodkovom veku. Cieľom je prepojenie vzťahov medzi generačnými skupinami v obci a vytvorenie podmienok na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku, či zhoršovania nepriaznivých sociálnych javov a riešenie sociálnych problémov komunity. Komunitné centrum je priestor pre spoločný dialóg a aktivity. Občania nás môžu navštíviť v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod. v priestoroch Obecného úradu Obce Uhrovec.

                                                        (pracovníci Komunitného centra)


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka