Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kolkársky klub Hustra

Z histórie kolkov v Uhrovci

Kolkársky šport mal v Uhrovci dlhodobú tradíciu. Majitelia pohostinstiev, ktoré boli v Uhrovci, dobre vedeli ako získať zákazníkov. A tak postupne budovali kolkárne v krčme (Fábryová, Ondruška, Slaninka), ktoré priťahovali občanov k tomuto športu a zároveň sa stali zákazníkmi uvedených pohostinstiev.

Zavedením elektriky pribudlo osvetlenie a najmä kolkárne u Fábryovej a Ondrušku boli na tú dobu moderné. Vo večerných hodinách cez týždeň a celé soboty a nedele, dlho do noci, boli stretávkou hráčov, hrajúcich rôzne kombinácie a stavačov kolov čakajúcich na pinku. K tomu rôzne stávky, a tak pivo a alkohol tiekli neustále do hrdiel smädných hráčov.

Postupom času však kolkáreň u Slaninku zanikla. Najdlhšie vydržala kolkáreň u Ondrušku a to do roku 1960. Od tohto roku nastala pauza v tomto druhu športu, pretože krčma "Ondruška" bola zrušená a na jej mieste postavila Jednota reštauráciu, ale bez kolkárne.

S týmto stavom sa nechceli zmieriť mnohí bývalí hráči, a tak na ich podnet sa začalo uvažovať o vybudovaní novej kolkárne s automatickými stavačmi kolov. Podarilo sa na túto akciu získať i vtedajšieho predsedu MNV L. Hanku, a tak po projektovej príprave, ktorú robil Ing. Pekárik, bola kolkáreň zaradená do akcie "Z" a v roku 1973 sa začalo s výstavbou.

Tak ako podobné akcie, aj táto mala u občanov veľké porozumenie, a tak v roku 1976, z príležitosti osláv 42. výročia SNP, bola slávnostne odovzdaná do užívania. Pri tejto príležitosti bol zároveň založený kolkársky oddiel a na jeho čelo zvolený predseda Š. Zajac, výbor tvorili: tajomník Kišš, Súkeník - opravár automatov, tréner - Juraj Škultéty z Trenčína.

Zároveň sa družstvo kolkárov Tatran, ktoré tvorili: Škultéty Juraj, Súkeník Jozef, Baláž Jozef, Kulíšek Ivan, Jamrich Bohuš, Miroslav a Michal Trebichavskí, Kišš Maximilian, prihlásilo do okresnej súťaže, kde hrali: N. Blatnica, Jacovce "B", Preseľany, Uhrovec. Hralo sa štvorkolovo a po skončení súťaže obsadilo družstvo Tatran 2. miesto, za Preseľanmi a postúpilo do krajskej súťaže - Krajské majstrovstvá II. trieda.

Počas zimnej prestávky oddiel zorganizoval turnaj neregistrovaných hráčov hrajúcich v 3-členných družstvách. Tieto turnaje, ktoré sa konali pravidelne cez zimnú prestávku, vychovali ďaľších hráčov a tak už v roku 1977 bolo založené "B" mužstvo, ktoré tvorili - Jozef Hanko, Alojz Ondruška , Pavol Bulák, Michal Trebichavský, Milan Opáth, Peter Pečeňanský, Milan Krajčik, Peter Baco.

V roku 1977-78 "A" mužstvo obsadilo v kraji 7. miesto z dvanástich účastníkov. "B" mužstvo v okresnej súťaži skončilo na prvom mieste a postúpilo taktiež do krajskej súťaže KM II.tr. Takto dve družstvá Tatrana hrali v KM II. tr., kde najmä "A" družstvo obsadilo v jednotlivých ročníkoch popredné miesta. Na dopravu na zápasy slúžil autobus T3, neskôr bol pre potreby kolkárov zakúpený 8-miestny mikrobus.

Veľký úspech dosiahlo "A" družstvo v roku 1983-84, keď obsadilo v súťaži II. miesto za Galantou "B" a postúpilo do KM I. tr. Mužstvo tvorili: Kulíšek, Jamrich, Provazník, Varga, Krajčik, Lipták, Súkeník, Guričan, Ján Hanko. Súpermi v KM - I. tr. boli mužstvá: Šala, Trenčín, OSP Trnava, Hlohovec "B", N. Mesto n/V, Galanta, Myjava, Levice, Piešťany, Tlmače, Nitra. V tejto, veľmi náročnej súťaži, účinkovalo družstvo iba jeden rok 1984-85 a zostúpilo do KM II. tr., kde hrávalo aj "B" družstvo.

S pribúdajúcimi rokmi klesala výkonnosť zakladajúcich členov, ale čo bolo dobré o slovo sa hlásila mladá generácia. Boli to v prvom rade synovia starších hráčov- Guričan, Kulíšek, Kišš, Súkeník, ktorí sa stali rovnocennými hráčmi svojich otcov a spolu s Danajom a Sitárom utvorili družstvo, ktoré dovtedy najviac preslávilo uhrovský kolkársky šport.

Výsledkom zlepšených výkonov bolo, že v roku 1994 - 95 postúpilo "A" mužstvo znovu do MK-tretej ligy. Družstvo tvorili: I. Kulíšek, Š. Varga, V. Danaj, B. Jamrich, I. Kulíšek ml., P. Bulák, R. Guričan, M. Kišš, F. Ďurčo, F. Farkaš, J. Súkeník, P. Sitár, J. Lipták.

Od tohto roku sa datuje podstatný obrat v kolkárskom oddiele, pretože "A" družstvo postupne doplnené o V. Kušniera, M. Súkeníka, R. Hrdličku, T. Sitára, Mariana, Vlada a Juraja Mišinových obsadzovalo popredné miesta v jednotlivých ročníkoch III. ligy.

Vyvrcholením celého snaženia a dobrých výkonov jednotlivých pretekárov bol ročník 2001-2002, v ktorom družstvo Vladimír Danaj, Marian Mišina, Vladimír Mišina, Pavol Sitár, Roman Hrdlička, Jozef Súkeník, Vladimír Kušnier, postúpilo do II. ligy.

S postupom však začali problémy - súťaž II. ligy sa hrala na 6 x 200 hodov združených a k tomu bola potrebná 4-dráha. A tak po dohode s MKK Bánovce stali sa bánovské dráhy domácimi dráhami Uhrovca. Tým vznikli i väčšie náklady za prenájom dráh a cestovanie k súperom, ktorí boli podstatne ďalej od Uhrovca.

Vďaka sponzorom - HUSTRA Uhrovec a Autodoprava P. Škultéty bol i tento problém vyriešený a od roku 2002-2003 hrali uhrovskí kolkári II. ligu spoločne s Dubnicou, S. Turou, Šalou, Preselanmi, Slovanom Bratislava, Galantou, Rakovicami, Hlohovcom, Tatranom Bratislava.

Nie najlepšie výsledky v prvom roku účinkovania družstva v II. lige boli zapríčinené jednak tým, že hráči si museli zvykať na bánovské dráhy, ako i skutočnosťou, že súťaž sa hrala na 200 HZ, čo je fyzicky náročnajšie než na 100 HZ.

A tak po skončení ročníka 2002-2003 skončilo družstvo "Hustra Uhrovec" na 6. mieste z 10 účastníkov. Družstvo tvorili: Marian a Vlado Mišinovi, Marek Súkeník, Pavol a Tomáš Sitárovi, Ivan Kulíšek ml., Vlado Danaj, Juraj Mišina, Pavol Prno z Trenčína.

Hneď nasledujúci ročník 2003-2004 však znamenal pre uhrovských kolkárov najväčší úspech, keď družstvo, ktoré skončilo v II. lige na treťom mieste vďaka reorganizácii súťaže postúpilo do I. ligy- teda druhej najvyššej súťaže na Slovansku. Ich súpermi sa stali: Hlohovec, Rakovice, Galanta, Šala, Inter "C", Slovan Bratislava, Tatran Bratislava, Stará Turá, Zlaté Klasy.

V ročníku 2004-2005 skončilo "A" družstvo v prvej lige na piatom mieste a iba o vlások mu unikla klasifikácia do extraligy.

Mužstvo hrá i v súčasnej dobe v rovnakom zložení a výsledky napovedajú, že to čo sa nepodarilo vlani, by sa mohlo stať v tomto ročníku 2005 - 2006. Od začiatku súťaže totiž nebolo v tabuľke horšie ako na štvrtom mieste. Po 10. kole, v ktorom hostil Uhrovec vedúcu Modranku "B" a zvíťazil v pomere 6:2 sa vyšplhal na vedúce - prvé miesto v I. lige. Toto vedúce postavenie si mužstvo udržovalo 7 kôl, teda až do 16. kola. Odrazu sa začalo hovoriť o postupe do extraligy - najvyššej súťaže kolkárov na Slovensku. Žiaľ malé skúsenosti, ako i pokles formy niektorých hráčov mali za následok skutočnosť, že družstvo z posledných šiestich zápasov iba 1x zvíťazilo, 2x remizovalo a 3x prehralo a v konečnej tabuľke obsadilo štvrté miesto s druhým najväčším počtom zvalených kolov.

O vyrovnanosti družstva svedčí skutočnosť, že v hodnotení jednotlivcov I. ligy sa do 30. miesta umiestnilo 5 pretekárov Uhrovca, čo nemá žiadne družstvo. Poradie uhrovských hráčov je nasledovné:
2. Ing. Vladimír Mišina, s priemerom 541 kolov
5. Marek Súkeník 531,57
19. Pavol Sitár 519,83
23. Vladimír Danaj 517,91
30.Pavol Prno 515,69

Na majstrovstvách kraja v Trenčíne obsadil Marek Súkeník tretie a Vladimír Mišina štvrté miesto. A tak na Majstrovstvá Slovenska do Podbrezovej postúpil Marek Súkeník, kde postúpil medzi 16 najlepších hráčov Slovenska z deviateho miesta. Je to iste veľmi pekný úspech tohto mladého talentovaného hráča.

Treba si uvedomiť, že družstvo nemá domáce prostredie, majstrovské zápasy hráva na ťažkých bánovských dráhach a perspektíva výstavby novej, alebo rozšírenie terajšej kolkárne je v nedohľadne. A i z tohoto dôvodu je potrebné uhrovským kolkárom vysloviť za ich reprezentáciu vďaku a obdiv ako aj poďakovanie Obecnému úradu a podnikateľom z Uhrovca za ich podporu.

Okrem "A" družstva, účastníka I. ligy, štartuje v krajskej súťaži - III. lige aj "B" družstvo, ktoré hráva svoje majstrovské stretnutia v Uhrovci. Jeho hráči počas celej sezóny 2005-2006 podávali spoľahlivé výkony a v konečnej tabuľke obsadili prvé miesto, pred Dubnicou, Bánovcami, Starou Turou "B" a N. Mestom, a vybojovali si postup do II. ligy.

Žiaľ svoje zápasy by museli hrávať na kolkárni v Bánovciach, ako i zvýšené náklady na cestovanie sa stali príčinou, že družstvo i v novej sezóne 2006-2007 bude hrávať iba III. ligu, a tak postúpilo z tretieho miesta družstvo Bánoviec. O tento pekný úspech Uhrovského "B" družstva sa pričinili hráči: V. Kušnier, R. Hrdlička, F. Ďurčo, P. Škultéty, I. Kulíšek, T. Sitár, M. Hanko.

Záverom chceme vysloviť poďakovanie sponzorom družstva - HUSTRA Uhrovec a Autodoprava Pavol Škultéty, bez pomoci ktorých by sa kolky v Uhrovci asi nehrali, hráčom za ich ochotu tvrdo na sebe pracovať a zároveň poďakovať za vzornú reprezentáciu obce, ako i Obecnému úradu Uhrovec, ktorý financuje energie potrebné na prevádzku kolkárne.
Hráči kolkárskeho klubu Uhrovec:

* 1976 - Kulíšek Ivan, Súkeník Jozef, Jamrich Bohuš, Kišš Maximilián, Trebichavský Miroslav, Trebichavský Michal, Baláž Jozef, Škultéty Juraj
* 1977 - Opáth Milan, Opáth Dušan, Hanko Jozef, Pečeňanský Peter, Ondruška Alojz, Bulák Pavol, Baco Peter, Stuparič Marian, Krajčík Milan
* 1978 - Guričan Rudolf, Hanko Ján, Varga Štefan, Guričan Rudolf ml., Hanko Pavol
* 1979 - Provazník Ján
* 1982 - Pavle Dano
* 1983 - Sitár Pavol, Kušnier Peter
* 1984 - Lipták Jozef
* 1985 - Kišš Martin, Danaj Vladimír
* 1988 - Farkaš František
* 1993 - Ďurčo František
* 1994 - Kulíšek Ivan ml.
*1996 - Súkeník Marek, Kušnier Vladimír, Mišina Vladimír, Hrdlička Roman, Nezník Ľubomír
* 1997 - Mišina Marian
* 1998 - Sitár Tomáš, Mišina Juraj
* 2001 - Hanko Milan
* 2003 - Prno Pavol
* 2004 - Sirotný Pavol


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka