Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov


Prihlasovanie na trvalý pobyt

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

* občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt
* rodný list
* list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chce prihlásiť na trvalý pobyt
* súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na trvalý pobyt

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať :

* 1 ks veľký prihlasovací lístok
* 1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
* 1 ks odhlasovací lístok

(tlačivá obdržíte na Obecnom úrade)

Za prvé potvrdenie o pobyte sa správny poplatok nevyberá.
Za ďalšie potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 3,32 € - v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch.

Odhlasovanie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva úrad - evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasuje na trvalý pobyt.

Prihlasovanie na prechodný pobyt

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

* občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt
* rodný list
* list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chce prihlásiť na prechodný pobyt
* súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na prechodný pobyt

Na prechodný pobyt sa prihlasujete na určitú dobu od - do najviac však na 5 rokov.
Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt dovolený.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať :

* 1 ks veľký prihlasovací lístok na prechodný pobyt
* 1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB

(tlačivá obdržíte na Obecnom úrade)

Vybavenie občianskeho preukazu

Vybavenie prvého občianskeho preukazu

K vybaveniu občianskeho preukazu po dovŕšení 15. roku je potrebné dostaviť sa na obecný úrad - evidenciu obyvateľstva s rodným listom žiadateľa.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu je potrebné vypísať:

1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB

S tlačivom oznámenie zmeny trvalého pobytu, 2 fotografiami je potrebné následne do 1 mesiaca navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený na počkanie. Pri vybavovaní 1. občianskeho preukazu je potrebná aj prítomnosť zákonného zástupcu.


Vybavenie občianskeho preukazu po skončení platnosti

K vybaveniu občianskeho preukazu po skončení platnosti je potrebné požiadať na obecnom úrade - evidencii obyvateľstva o potvrdenie o trvalom pobyte

S uvedeným potvrdeným dokladom, 2 fotografiami je potrebné následne do 1 mesiaca navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený na počkanie.


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka