Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia budov - informácie

Evidencia budov

Obec Uhrovec v súlade s § 6 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

k určeniu súpisného a orientačného čísla:
Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla.
K vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vypísať Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy.

Potrebné doklady:
- žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
- kolaudačné rozhodnutie; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
- zameranie adresného bodu
- údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiac, na ktorých sa byty nachádzajú
- geometrický plán

 

 

k zrušeniu/zmene súpisného a orientačného čísla:
Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla.
K vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vypísať Žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy.

Potrebné doklady:
- žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
- doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove
- doklumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. rozhodnutie o odstránení stavby)
- zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva obec Uhrovec.
Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.
Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom.


Žiadosi o určenie, zrušenie/zmenu súpisného čísla
 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka