Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor
bol založený v r. 1875. Presnejšie zloženie nie je známe, lebo k dispozícii je len výpis z kmeňovej knihy. Pravdepodobne mnohí zo závodných hasičov miestnej sklárne pôsobili aj v obecnom hasičskom zbore. Podrobnejšie údaje sa zachovali až od roku 1926. V rokoch 1956-58 bola zrenovovaná obecná požiarna zbrojnica (dnešný Stavokan). Pri príležitosti 100 výročia požiarnej ochrany v Uhrovci bola odovzdaná do užívania nová požiarna zbrojnica, vybudovaná v akcii "Z", ktorá slúži dodnes.

Dôležitou súčasťou požiarnej ochrany je výcvik požiarnych družstiev, mládeže a požiarnické súťaže. Uhrovskí dobrovoľní požiarnici dosahovali dobré výsledky nielen v okrese, ale aj v rámci kraja. Na ich úspechy nadviazali aj dnešní dobrovoľní hasiči.

Technické vybavenie
DPZ v Uhrovci je vybavený cisternovým vozidlom CAS 16 RTHP a požiarnickou striekačkou PPS 12. Žiaľ, zo starých striekačiek sa nezachovali žiadne, len PS8, ktorá je nefunkčná.

Kultúrna činnosť
Členovia DHZ sa zapájajú aj do kultúrneho života v obci. V roku 1959 bol založený divadelný súbor, ktorý odohral niekoľko predstavení. Aj dnes niektorí členovia DHZ pracujú v divadelnom súbore pri MKS. Dobrovoľný hasičský zbor organizuje každý rok aj tradičnú hasičskú zábavu, či už Pod lipami, alebo v kultúrnom dome.

Požiare a živelné pohromy
Hasiči zasahovali pri nejednom požiari, ako aj pri živelných pohromách. Z mnohých spomeňme aspoň:

1950 - požiar V. Trebichavského (blesk)
- Drevopriemysel Uhrovec
1964 - Mier Uhrovec
- Ústav sociálnej starostlivosti (sirotinec)
1966 - povodeň v Uhrovci
2002 - Emirel Uhrovec
2006 - lesný požiar Skalka

 


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka