Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o projekte

PROJEKT: Buďme pripravení a predchádzajme
rizikám – spoločná príprava DHZ obcí
Uhrovec a Modrá na mimoriadne situácie

Obec Uhrovec (SR) v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou Modrá (ČR) začala v októbri 2013 realizovať cezhraničný projekt: Buďme pripravení a predchádzajme rizikám – spoločná príprava DHZ obcí Uhrovec a Modrá na mimoriadne situácie. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie, resp. vylepšenie protipovodňového varovného systému v obci Uhrovec (SR) a Modrá (ČR). Vytvorenie funkčného a moderného protipovodňového varovného systému zvýši bezpečnosť občanov nielen v obciach Uhrovec a Modrá, ale aj v ostatných obciach ležiacich na dolnom toku Radiše a Modranského potoka. Informácie o zvýšenom stave vodnej hladiny sú totiž automatizovaným systémom zasielané na mobilné telefóny všetkých starostov mikroregiónu Uhrovská dolina a mikroregiónu Buchlov. Realizáciou projektu sa zároveň nadviazala spolupráca medzi spolkami dobrovoľných hasičov z obcí Uhrovec a Modrá, ktorá zabezpečí cezhraničný prenos skúseností z oblasti protipožiarnej ochrany a odstraňovania mimoriadnych situácií medzi členmi oboch zborov. Špecifickým cieľom projektu bolo upevnenie spolupráce DHZ obce Uhrovec a obce Modrá. V rámci projektu bola zrekonštruovaná schátralá budova požiarnej zbrojnice, ktorá bude slúžiť na bežnú prácu, stretávanie a tréningy členov DHZ, avšak v prípade mimoriadnych situácií bude slúžiť aj na núdzové ubytovanie pre občanov, ktorí to budú potrebovať. Okrem týchto priestorov sa v zrekonštruovanom objekte vytvorila spoločenská miestnosť, v ktorej sa budú stretávať členovia DHZ aj na rôznych seminároch a školeniach, týkajúcich sa prevencie pred požiarmi, povodňami a mimoriadnymi udalosťami. Súčasne sa vytvoril priestor pre zasadaciu miestnosť a podružné vysielacie pracovisko pre krízové riadenie. Nakoľko sa týmto v obci Uhrovec vytvorilo vhodné zázemie pre činnosť DHZ, budú tieto priestory využívané v rámci tohto projektu, ale aj po jeho ukončení na rôzne stretnutia DHZ Uhrovec a Modrá, počas spoločných cvičení a školení.

V rámci projektu bolo zakúpené materiálno-technické vybavenie pre oba Dobrovoľné hasičské zbory. Uskutočnila sa odborná príprava členov DHZ Uhrovec a Modrá, ktorá zahŕňala vzdelávanie v oblasti požiarnej ochrany, poskytnutie prvej pomoci, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Účastníci projektu absolvovali technický výcvik a následne sa zúčastnili dvoch námetových cvičení zameraných na likvidáciu požiaru a povodní, vrátane zabezpečenia protipovodňových opatrení.  Pre mládež sa v rámci projektu zorganizovali dva odborné semináre. Žiaci získali množstvo informácií o histórii Dobrovoľného hasičského zboru, hasičskej technike, výstroji a výzbroji. Následne po odborných prednáškach absolvovali vedomostný test. Po teoretickej časti nasledovala ukážka využitia hasičskej techniky v praxi. Po ukončení odborných seminárov boli účastníkom odovzdané osvedčenia „Úspešný hasič“ a rôzne ocenenia.

Všetky aktivity realizované v rámci projektu Buďme pripravení a predchádzajme rizikám – spoločná príprava DHZ obcí Uhrovec a Modrá na mimoriadne situácie budú dňom 31. 5. 2014 ukončené. Veríme, že tento projekt naplnil svoje stanovené ciele a prehĺbil cezhraničnú spoluprácu oboch partnerov. Obec Uhrovec vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí spolupracovali na projekte a svojou aktívnou činnosťou pomohli k jeho úspešnej realizácii.


 

SeniorLinka

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka