Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Uhrovec

Oficiálna stránka obce Uhrovec

Oznam pre občanov

Pozvánka na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA  
V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Uhrovec, ktoré sa uskutoční
dňa    30. mája 2016   v Uhrovci  o 17.00  hod.
v zasadačke OcÚ v Uhrovci 
 
PROGRAM :
Otvo ...viac...


 

Výsledky tomboly na 1. ročníku memoriálu Štefana Tomašova

Ponúkame Vám výsledky tomboly na hasičskej súťaži konanej dňa 21. mája 2016 na futbalovom ihrisku v Uhrovci ako 1. ročník memoriálu Štefana Tomašova.
viac...


 

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce


 

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce


 

Kalendár odvozov odpadov pre rok 2016

Kalendar odvozu odpadu pre rok 2016.jpg
 

Okliešťovanie drevín EKOREM

O Z N A M
 
Spoločnosť EKOREM s. r. o., Lipany ako zmluvný dodávateľ služieb pre Západoslovenskú distribučnú, a. s. Vám oznamuje, že bude vykonané okliešťovanie drevín pod vonkajším elektrickým NN vedením v Uhrovci – časť Striebornica v termíne od 18. 04. 2016 do 31. 05. 2016 z dôvodu havarijného stavu a následnej čiastočnej rekonštru ...viac...


 

Informácie pre voliča


 

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia


 

Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR obce Dolné Vestenice


 

Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR obce Miezgovce


 

webygroup

0800 172 500
bezplatné číslo

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.


Úvodná stránka